10/10 37094 bài đánh giá

Đổi thẻ cào

Chú ý đổi thẻ :

- Chiết khấu đại lý chỉ dành riêng cho web đẩy 100% thẻ vào DTSN và đạt sản lượng 30m/ngày

- Hệ thống rút tiền Min 30.000đ free phí auto về momo 24/24 !

-  Sản lượng 2m/ngày liên hệ page nâng hạng vip ngay lập tức  

- Sai mệnh giá -50% theo mệnh giá nhỏ.

- Cần sp Quý khách Chat ở góc màn hình 

Đang gửi
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 15.5 % 15.5 % 15.5 % 14 % 14 % 15.5 % 16.5 % 17.5 % 17.5 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 15 % 15 % 15 % 24 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 12 % 18 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 18 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 %
Nhóm 20,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 18.3 % 23 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ 2,000,000 đ 5,000,000 đ
Thành viên 26.3 % 26.3 % 26.3 % 26.3 % 26.3 % 26.3 % 26.3 % 26.3 % 26.3 % 26.3 % 26.3 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 %
Mua mã thẻ