10/10 215422 bài đánh giá

Đổi thẻ cào

Chú ý đổi thẻ :

- Chiết khấu đại lý chỉ dành riêng cho web đẩy 100% thẻ vào DTSN và đạt sản lượng 30m/ngày

- Hệ thống rút tiền Min 30.000đ free phí auto về momo 24/24 !

-  Sản lượng 2m/ngày liên hệ page nâng hạng vip ngay lập tức  

- Sai mệnh giá -50% theo mệnh giá nhỏ.

- Cần sp Quý khách Chat ở góc màn hình 

Đang gửi
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 13 % 11 % 11 % 9 % 9 % 10 % 10 % 12 % 13 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 24 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 14 % 19 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 18 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 % 15.5 %
Nhóm 20,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 20 % 17 % 17 % 17 % 17 % 23 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ 2,000,000 đ 5,000,000 đ
Thành viên 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 24 % 24 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì Bảo trì
Mua mã thẻ